กองวิทยาการ
กรมการทหารสื่อสาร

Technical Affairs Division Signal Department Royal Thai Army

อัตลักษณ์ : ระบบสื่อสารปลอดภัย ประทับใจบริการห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
ปรัชญา : วิทยาการเป็นเลิศ ล้ำหน้าเทคโนโลยีและการสื่อสาร

กองทัพบก จัดกองพันทหารราบ ฝึกผสมไทย-สิงคโปร์ คชสีห์ 2018

ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 โดย kvksignal


$result_information['content']; ?>

ทบ.จัดกองพันทหารราบ ฝึกผสมไทย-สิงคโปร์ รหัส “คชสีห์ 2018” จ.นครราชสีมา