กองวิทยาการ
กรมการทหารสื่อสาร

Technical Affairs Division Signal Department Royal Thai Army

อัตลักษณ์ : ระบบสื่อสารปลอดภัย ประทับใจบริการห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
ปรัชญา : วิทยาการเป็นเลิศ ล้ำหน้าเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)


$result_information['content']; ?>

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย...

ลงวันที่ 13 ต.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

$result_information['content']; ?>

“...สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ฯ เพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืน...”

นายกฯ ชวนคนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 พร้อมแนะมุ่งมั่นทำความดีเพื่อแผ่นดิน พลเอก...

ลงวันที่ 13 ต.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

$result_information['content']; ?>

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยชาวลาว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 พ.อ.ชุมพร อินทร์ทองน้อย ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร และข้าราชการ กวก.สส....

ลงวันที่ 13 ต.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

$result_information['content']; ?>

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

"๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย" มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้วันที่ ๒๘...

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับกองวิทยาการ (About)


ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)