กองวิทยาการ
กรมการทหารสื่อสาร

Technical Affairs Division Signal Department Royal Thai Army

อัตลักษณ์ : ระบบสื่อสารปลอดภัย ประทับใจบริการห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
ปรัชญา : วิทยาการเป็นเลิศ ล้ำหน้าเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)


$result_information['content']; ?>

18 มกราคม วันกองทัพไทย

18 มกราคม #วันกองทัพไทย ในฐานะที่เราเป็นคนไทย เกิดบนแผ่นดินไทย...

ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม...

$result_information['content']; ?>

อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว...

ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

$result_information['content']; ?>

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย...

ลงวันที่ 13 ต.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

$result_information['content']; ?>

“...สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ฯ เพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืน...”

นายกฯ ชวนคนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 พร้อมแนะมุ่งมั่นทำความดีเพื่อแผ่นดิน พลเอก...

ลงวันที่ 13 ต.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับกองวิทยาการ (About)


ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)